De casemanager dementie als expert

De expertise van de casemanager dementie kan altijd ingeschakeld worden, zowel in het begin als in een verder gevorderd stadium van dementie. Het gaat hierbij om specialistisch werk.

De inzet van een casemanager dementie wordt veelal bij specifieke vormen van dementie (bv Lewy Body / Frontotemporaal), bij gedragsproblematiek, bij systeemproblematiek of bij jonge mensen met dementie ingezet.

De casemanager dementie, de wijkverpleegkundige en het thuiszorgteam dat de zorg biedt werken samen. De casemanager dementie heeft regelmatig overleg met de wijkverpleegkundige en het thuiszorgteam en biedt informatie en consultatie over de omgang met de cliƫnt met dementie.

Naast de samenwerking tussen de casemanager dementie, de wijkverpleegkundige en het thuiszorgteam, is er de samenwerking met:

  • Huisartsen, praktijkondersteuners
  • WMO medewerkers, ouderenconsulenten
  • specialisten ouderengeneeskunde (al dan niet aan de huisartsenpraktijk verbonden)
  • Geriaters
  • Mantelzorg- en andere belangenorganisaties