De wijkverpleegkundige en casemanager dementie

De wijkverpleegkundige heeft een coördinerende rol in de zorg thuis voor mensen met dementie en zijn/haar netwerk. De thuiszorgorganisatie heeft contact met de huisarts of direct met de persoon met dementie of diens mantelzorger.

Afhankelijk van de vraag die de persoon met dementie heeft bezoekt de wijkverpleegkundige en/of de casemanager dementie deze persoon en beoordeelt de situatie.

De wijkverpleegkundige stelt een zorgdossier op en maakt een integraal zorgplan. Dit zorgplan kan door alle betreffende zorgprofessionals worden ingezien, mits hiervoor toestemming is gegeven. Zo kan alle zorg op elkaar worden afgestemd.