Gezamenlijke nieuwsbrief no. 7

Gezamenlijke  Nieuwsbrief                                     No. 7, mei 2023

 

Netwerk Dementie

Transmurale Netwerk ‘Fijn Leven’

Alzheimer Nederland, regio ’s-hertogenbosch-Bommelerwaard

Beste geïnteresseerden en collega´s,

Het is weer tijd om uit de waan van de dag te stappen en bij te lezen over het laatste dementie-nieuws:

 Nieuws:

 1. Nieuws uit onderzoeksland
 2. Leefcirkels, naar een opendeuren-beleid in verpleeghuizen
 3. Filmpjes (in diverse talen) over onafhankelijk clientondersteuners`
 4. Partnergroep Dementie in Geheugenhuis Den Bosch
 5. Stichting Actieve Senior (SAS) Den Bosch
 6. Jaarcongres voor casemanagers dementie op 28 maart 2024
 7. Open dag de Boschstede
 8. Alzheimer Cafés in mei en juni
 9. Uitnodiging Geheugencafé Vught: dementie en het levenseinde
 10. Onvergetelijke kookclub in mei en juni
 11. Open dag de Tuinderij op 3 juni
 12. Een plukpak, maar dan modieus
 13. Diverse artikelen

 

 1. Nieuws uit onderzoeksland

 

Alzheimer Nederland heeft 8 belangrijke onderzoeken op een rijtje gezet. Wil je weten welke onderzoeken er bijv. zijn om het risico op dementie te verkleinen? Of diagnostiek en behandeling te verbeteren?

Zie: De 8 belangrijkste thema’s van dementieonderzoek in 2023 | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Ook kun je lezen over resultaten uit die onderzoeken. Zoals uitlokkende factoren/risico’s op dementie, en het nut van medicijnen.

Zie: 8 belangrijkste ontdekkingen uit dementieonderzoek | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

2. Leefcirkels, naar een opendeuren-beleid in verpleeghuizen

Leefcirkels, wat zijn dat? Door de invoering van de Wet zorg en Dwang in 2020, dienen verpleeghuizen toe te werken van gesloten naar een open deuren beleid. Dit is bedoeld om te zorgen dat er zo min mogelijk ‘onvrijwillige zorg’ is.

Er wordt geexperimenteerd met leefcirkels, maar er is angst dat mensen met dementie zullen verdwalen als ‘de voordeur open is.

Vilans adviseert om gebruik te maken van ‘dynamische leefcirkels’. Een bewoner draagt dan een ‘tag’, die registreert of het verantwoord is dat de deur open kan of niet.

Meer informatie vind je in dit artikel: Opendeurenbeleid voor mensen met dementie dichterbij (vilans.nl)

 

3. Filmpjes in diverse talen over onafhankelijke clientondersteuners

Om zelf te bekijken of om mensen op te attenderen:

https://www.youtube.com/watch?v=pNDY-opG0ac&t=49s (Engels)

https://www.youtube.com/watch?v=lBhJqMmyNc0 (Arabisch)

https://www.youtube.com/watch?v=Frc4r4giDtY (Tigrinya)

https://www.youtube.com/watch?v=NXT5Gg6DO6k (Nederlands zonder ondertiteling)

https://www.youtube.com/watch?v=mc16D_DdAqI (Nederlands met ondertiteling)

 

4. Partnergroep Dementie in Geheugenhuis Den Bosch

Mantelzorgers gaan aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek en delen ervaringen met anderen. Het gaat daarbij ook om de praktische tips rondom je thuissituatie. Deelname: gratis. Waar en wanneer?

Partnergroep dementie – diagnose en nu? | donderdag 25 mei 2023 | Huis73 (op-shop.nl)

Let op: startdatum is veranderd van 11 naar 25 mei!

 

5. Stichting Actieve Senior (SAS) Den Bosch

SAS heeft in de eerste drie weken van de zomervakantie voor senioren meer dan 100 activiteiten in de SAS-Zomerschool55+. De ontmoetingsplaatsen zijn dicht bij de eigen leefomgeving. SAS wil eenzaamheid bestrijden en stelt haar activiteiten open voor kwetsbare groepen, o.m. voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het basisbedrag is 5€ per dagdeel.

Voor extra informatie en inschrijven: www.saszomerschool.nl ; vanaf 20 mei 10.00 uur kan men zich, zonder internet, ook aanmelden bij de Biechten, Vincent van Goghlaan 1, in Hintham.

 

6. Jaarcongres voor casemanagers dementie op 28 maart 2024

Op 4 april was het tweede, zeer geslaagde, jaarcongres voor casemanagers dementie.

Reserveer het congres van volgend jaar vast in je agenda!

Leerhotel t Klooster in Amersfoort.

 

7. Open dag de Boschstede

De Boschstede is een particulier huis in Den Bosch (waar eerst het Groot Ziekengasthuis lag).

Ook mensen met (beginnende) dementie kunnen hier nu komen wonen.

Zij openen hun deuren op 25 mei, 8 juni en 24 juni   van 14:00-16:00 uur.

Zie hun site: De Boschstede – Verzorgingshuis in Den Bosch van Domus Magnus

 

8. Alzheimer Cafés in mei en juni

•            (Ammerzoden) Alzheimer Café op 11 mei 2023, 19.30- 21:00 uur; vanaf 19.00 uur inloop. Thema: HULPMIDDELEN EN DOMOTICA. Zie: Hulpmiddelen en Domotica helpen om langer thuis te wonen | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

•            (’s-Hertogenbosch) Alzheimer Café op 12 juni 2923, 19.30 -21.30, vanaf 19.00 uur inloop. Thema: DEMENTIE EN TECHNOLOGIE. Zie: Dementie en technologie | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

•            (Ammerzoden) Alzheimer Café op 15 juni 2023, 19.30 -21.00 uur, vanaf 19.00 uur inloop. Thema: Als thuis wonen niet meer gaat. Zie: Als thuis wonen niet meer gaat | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

9. Uitnodiging Geheugencafé Vught: dementie en het levenseinde

Hierbij nodigen we u uit voor het GeheugenCafé op woensdag 7 juni 2023 bij Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2, Vught

Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur,  Aanvang 19.30 uur.

 

Lezing dementie en het levenseinde    – door Hans van Amstel-Jonker

 

In de lezing is aandacht voor euthanasie in zijn algemeenheid, de knelpunten bij dementie en wat te doen als euthanasie niet meer mogelijk is. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben.

De NVVE heeft een stappenplan ontwikkeld voor mensen die na een diagnose dementie hun leven niet meer tot het einde uit willen leven. Dit stappenplan wordt nader toegelicht en na de lezing uitgereikt aan de bezoekers.

Ook het belang van het opstellen wilsverklaringen wordt toegelicht. Na de lezing (40 minuten) is er een korte pauze. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht Geheugencafé | woensdag 7 juni 2023 | Huis73 (op-shop.nl)

 

10. Onvergetelijke kookclub in mei en juni

 (’s-Hertogenbosch) U kookt, serveert en eet een heerlijke maaltijd voor slechts € 7.50 per persoon. Per bijeenkomst: maximaal 10 koppels. Aanmelden voor deze activiteit op 22 mei óf 26 juni 2023 bij ‘Wij zijn Zuiderschans’, Sweelinckplein 12, 5216 EH ’s-Hertogenbosch. Aanvang: 17.00 uur. Voor meer info, zie:

De Onvergetelijke Kookclub | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

11. Open dag de Tuinderij op 3 juni

Op 3 juni tussen 12.00-16.00 uur kunnen professionals en geïnteresseerden een kijkje nemen op hun biologische zorgtuinderij.

In 2022 is het kwaliteitskader van de zorglandbouw vastgesteld. Wij geven op 3 juni graag een toelichting wat dat in onze dagelijkse praktijk betekent. Proef van het lekkers recht van het land, geniet van de groene ruimte op de schitterende tuinderij. Doelgroepen van Zorgtuinderij de Es is haren zijn mensen met beginnende dementie en mensen met een psychiatrische aandoening.

Open Dag Zorgtuinderij – Tuin de Es

 

12. Een plukpak, maar dan modieus

Een plukpak is een kledingstuk op 1 stuk. Dit kan nodig zijn als mensen de neiging krijgen om (onbedoeld) kleding uit te trekken. Plukpakken zijn vaak functioneel, maar niet mooi.

Tot nu! Zie de site: Webwinkel – carefashion

 

13. Artikelen: