Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor degene die het krijgt als voor de naasten. De leus van patiëntenorganisatie Alzheimer Nederland is niet voor niets:

‘Hij lijdt aan dementie en zij heeft het’.

U bent niet de enige. Er zijn in Nederland bijna 300.000 mensen met dementie en tot 2050 zal dit oplopen tot ruim 620.000 mensen. Verreweg de meeste mensen met dementie wonen thuis. Er zijn gemiddeld 3 naasten betrokken als mantelzorger bij iemand met dementie.

Inzicht in wat dementie is, welke kenmerken er zijn en hoe u met deze ziekte kunt omgaan, kunnen u helpen om aan te passen aan het leven met dementie.

Lees meer over de feiten van dementie