illustratie hersenen dementie

De casemanager dementie als expert

De expertise van casemanager dementie kan altijd ingeschakeld worden, zowel kort na diagnosestelling, als in een verder gevorderd stadium van dementie. Er kunnen rondom het diagnosetraject diverse vragen of zorgen spelen, waarbij de specialistische kennis en ervaring van een casemanager dementie bij nodig is. De huisarts of praktijkondersteuner biedt daarom na diagnose een consult aan door een casemanager dementie bij de cliënt thuis.

Verdere ondersteuning kan ook pas later nodig zijn, wanneer het functioneren van de cliënt achteruit gaat en zorgen thuis toenemen. De casemanager dementie kan in consult worden gevraagd, of de regievoering in het ziekteproces overnemen van de andere casemanager. Dit wordt met de cliënt en met betrokken professionals afgestemd.

De  inzet van een casemanager dementie is veelal geïndiceerd bij specifieke vormen van dementie (bv Lewy Bodie dementie / Frontotemporale dementie/jonge mensen met dementie), bij onbegrepen gedrag, bij systeemproblematiek, en in het algemeen bij een gevorderd stadium van dementie.

De casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en het team dat de zorg biedt werken samen. Casemanagers hebben regelmatig overleg met wijkverpleegkundigen / zorgteams en bieden informatie en consultatie over omgaan met cliënten met dementie.