Jonge mensen met dementie

Dementie onder jongeren komt vaker voor dan de meeste mensen denken. We hebben het over jonge mensen met dementie als iemand onder de 65 jaar de diagnose krijgt. Regelmatig wordt de diagnose echter pas veel later gesteld en wordt er voor die tijd vaak aan een burn-out of depressie gedacht.

De casemanager voor jonge mensen met dementie is uw aanspreekpunt voor uw zorg. De casemanager vormt een brug tussen de specialist in het ziekenhuis, de thuiszorg, dagbehandeling en het verpleeghuis. Zij beantwoordt uw vragen en begeleidt u bij het zorgproces.

Na de diagnose JMD (jonge mensen met dementie) verwijst de wijkverpleegkundige u met een indicatie door naar de casemanager jonge mensen met dementie in uw regio.

De casemanager JMD bezoekt u thuis. Zij is uw klankbord en luistert naar uw verhaal. De casemanager helpt u met de keuze van de juiste zorg en begeleidt u bij de acceptatie van de diagnose. Als het nodig is, neemt de casemanager een aantal (regel)zaken van u over. Zij houdt contact met de behandelend arts en de zorgverleners die u op termijn bij uw ziekte gaan begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de thuiszorg, therapeuten en andere betrokken disciplines.

Centraal staat de vraag wat u, en uw gezin, nodig hebben en wat de toekomst brengt. U bent gewend uw eigen beslissingen te nemen en dat wilt u graag zo lang mogelijk blijven doen. U bespreekt daarom samen met de casemanager de wederzijdse verwachtingen en bepaalt uiteraard zelf hoe vaak u de casemanager wilt zien of spreken. De casemanager JMD begeleidt niet alleen de persoon met dementie, maar ook uw gezin. Zij beantwoordt graag alle vragen en ondersteunt bij de acceptatie van de diagnose en het proces dat daarop volgt. ”

Kijk voor meer informatie op www.vivent.nl/dementie/jonge-mensen/

Mensen met dementie en psychiatrische klachten

De groep clienten met psychiatrische problematiek en dementie groeit. Mensen kunnen al bekend zijn met een psychiatrische diagnose en dementie krijgen, of door de dementie ontstaan er psychiatrische klachten. Dit wordt geronto-psychiatrie genoemd.

Afhankelijk van welke problematiek de grootste impact heeft op het dagelijks leven van iemand, wordt er een casemanager dementie betrokken of blijft iemand begeleiding krijgen door de GGz. Hierin werken het Netwerk Dementie en de GGz samen.

https://www.reiniervanarkel.nl/specialismen/ouderenpsychiatrie

Migranten met dementie

Link naar expertisecentrum gezondheidsverschillen: https://www.pharos.nl/