Het Netwerk Dementie geeft invulling aan de netwerksamenwerking tussen de zorgorganisaties onderling en de samenwerking met regionale partners zoals huisartsen, ziekenhuis, Alzheimer NL, gemeenten, welzijns- en mantelorganisaties en de  zorgverzekeraar.

Het netwerk dementie wil bijdragen aan continuïteit en zorgen voor een duidelijk en deskundig aanspreekpunt voor u en uw sociaal netwerk, in het ziekteproces van dementie.

Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt en diens mantelzorger(s) altijd weet wie zijn/haar aanspreekpunt is. Afhankelijk van de situatie of het stadium van de dementie is het aanspreekpunt de huisarts, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie.

Doelstellingen van het Netwerk Dementie

  • Het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het organiseren van een transparant en toegankelijk aanbod van ondersteuning en zorg voor thuiswonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van alle betrokken hulpverleners
  • Waar wenselijk aansluiten op landelijke en regionale ontwikkelingen betreffende het thema dementie.