Het Netwerk Dementie geeft invulling aan de netwerksamenwerking tussen de zorgorganisaties onderling en de samenwerking met regionale partners zoals huisartsen, ziekenhuis, Alzheimer Nederland, gemeenten, welzijns- en mantelzorgorganisaties en de  zorgverzekeraar.

Het Netwerk Dementie wil bijdragen aan continuïteit en zorgen voor een duidelijk en deskundig aanspreekpunt voor u en uw sociaal netwerk in het ziekteproces van dementie.

Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt en diens mantelzorger(s) altijd weten wie zijn/haar aanspreekpunt is. Afhankelijk van de situatie of het stadium van de dementie is het aanspreekpunt de huisarts, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie.

Doelstellingen van het Netwerk Dementie

  • Het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van leven voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het integraal samenwerken en organiseren van dementiegericht aanbod en kennisdeling, met de netwerkpartners van de diverse domeinen (zorg, welzijn en medisch) in onze regio.
  • Het organiseren van een divers, transparant en toegankelijk aanbod van ondersteuning en zorg voor thuiswonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het bevorderen van de deskundigheid en kennisdeling van alle betrokken hulpverleners in de extramurale zorg.
  • Waar wenselijk aansluiten op landelijke en regionale ontwikkelingen betreffende het thema dementie.