Het belang van vaststellen diagnose dementie

Laatste levensfase en nazorg

Dementie is een progressieve ziekte. Dit betekent dat klachten langzaam verergeren en mensen kunnen overlijden aan de gevolgen van dementie. Of iemand tot het overlijden thuis verzorgd kan worden of in een verpleeghuis, is per persoon verschillend en afhankelijk van iemands klachten, gedrag, en mogelijkheden tot zorg en ondersteuning thuis.

Vooraf bespreken en keuzes maken

Het is zinvol om in een vroeger stadium van dementie met iemand te bespreken wat uw wensen en behoeften zijn, mocht het slechter gaan.

Aan wie geeft u bijvoorbeeld het vertrouwen om beslissingen te nemen over financiën of gezondheids- en welzijnbelangen, als dat zelf niet meer lukt? In de folder  belangrijke-beslissingen-voor-later kunt u meer informatie hierover over lezen.

En wat is belangrijk voor u met betrekking tot wonen, welzijn en eventuele behandelingen?

De casemanager kan dit gesprek met u voeren. U kunt ook gebruik maken van het doorleefplan dementie om de wensen en belangenbehartiging te bespreken.

 

wijkverpleegkundige
de rol van de wijkverpleegkundige en casemanager

Palliatieve zorg

In de laatste levensfase van een persoon met dementie geven de artsen en verzorgenden voornamelijk palliatieve zorg. Die zorg is gericht op het verlichten van ongemakken en het zorgen voor een zo comfortabel mogelijk einde. Bestrijding van pijn, angst en benauwdheid zijn daarbij erg belangrijk, maar ook het zorgen voor een rustige omgeving.

Aandacht voor de naasten is hierbij erg belangrijk. En ook de rol die zij kunnen spelen in de periode. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het licht in de kamer gedempt is. Je kunt een rustig lievelingsmuziekje draaien of een geurkaarsje aansteken. Je steunt je naaste ook door haar hand vast te houden, haar zachtjes te strelen of geruststellend te praten.

Diverse zorgaanbieders hebben gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg in dienst. U kunt hiernaar vragen bij uw wijkverpleegkundige of huisarts. Ook kunt u gebruik maken van de VPTZ (vrijwillige palliatieve thuiszorg). Dit zijn ervaren vrijwilligers die thuis kunnen ondersteunen in de laatste levensfase.

Meer informatie vindt u op:

https://www.vptzregiodenbosch.nl/

https://www.overpalliatievezorg.nl/

https://www.dementie.nl/zorg-rond-het-levenseinde

Nazorg

Na het overlijden van iemand met dementie, stoppen de zorg en behandeling van die persoon. Betrokken zorg- en hulpverleners komen vaak nog even op bezoek, of nemen contact op om na te praten. Daarna sluiten zij de begeleiding en zorg af.

Als naaste kunt u ook terecht bij uw eigen huisarts, praktijkondersteuner of andere betrokken hulpverlener/vertrouwenspersoon om na te praten en het verdriet te verwerken. Zorgen voor iemand met dementie duurt vaak meerdere jaren. U neemt steeds een beetje afscheid van wie de ander was. Ook kost mantelzorg vaak veel energie en tijd. Het kan psychisch en fysiek best een tijd kosten om deze intensieve periode te verwerken. Gun uzelf die tijd en deel het met wie u hierin vertrouwt.

Zorgstandaard dementie