Regionaal Aanmeld Centrum

Tijdens de COVID-19 crisis is er, in voorjaar 2020, een regionaal aanmeldcentrum opgestart, zodat COVID-19 patiënten snel op de juiste plek opgenomen konden worden. Deze samenwerking tussen ziekenhuis en VVT-instellingen is zo goed bevallen, dat de betrokken partijen dit aanmeldcentrum willen doorontwikkelen voor de regio Noordoost Brabant.

Behoeften/doelen van de betrokkenen:

  • De juiste zorg voor de patiënt en cliënt op de juiste plek en op het juiste moment.
  • Structureel betere benutting van beschikbare capaciteit van ELV (eerstelijnsverblijf), GRZ (geriatrische revalidatiezorg) en (acute en chronische) verpleeghuiszorg (Wlz) en (mogelijk) ook acute thuiszorg.
  • Een snellere doorstroom in ziekenhuizen en betere mogelijkheden voor doorverwijzing voor huisartsen.
  • Het optimaal kunnen benutten van specifieke expertise van betrokken partijen.
  • Leren van elkaar om tot betere zorg te komen.
  • Op termijn hogere efficiëntie in de keten, wat tot lagere maatschappelijke kosten kan leiden.