Juiste zorg in de laatste levensfase

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Netwerk Palliatieve zorg in onze regio trekken samen op in het project ‘Juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensfase’. Dit project richt zich op alle mensen met een chronische aandoening.

Ook het Netwerk Dementie sluit aan om de belangen van mensen met dementie in dit project te behartigen. De doelstellingen van dit project sluiten goed aan bij de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er mogelijk zorg wordt verleend aan mensen in de laatste levensjaren, die niet aan zou sluiten bij hun wensen en behoeften. Deze zorg en ondersteuning zou beter afgestemd kunnen worden als er eerder over gesproken durft te worden en er geluisterd wordt naar wat iemand echt belangrijk vindt. Wie willen mensen dat hen bij staat in de laatste levensfase, welke zorgen hebben ze, hoe zien ze hun zorgproces en wat zijn wensen over waar en hoe iemand wil overlijden?

Het doel van dit project is om tijdig met elkaar te spreken over levenseinde, zodat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan wensen en behoeften van patiënten/cliënten. Deze wensen zullen worden vastgelegd in een regionaal gedragen, individueel zorgplan.

Ook wordt er een regionale campagne opgestart, gericht op het tijdig spreken over levenseinde. Er zullen hiervoor scholingen worden aangeboden aan zorgprofessionals, ondersteuners en vrijwilligers.