Het Meerjarenplan 2023-2024 Netwerk Dementie BW-DB is opgebouwd uit 3 pijlers:

  1. Het zorgprogramma ‘casemanagement bij dementie’
  2. Domeinoverstijgende netwerksamenwerking
  3. Inbedding en verduurzaming van ons Netwerk Dementie

Hiermee werken we aan onze missie om:

Mensen met dementie en hun naasten als waardevol lid van onze samenleving te kunnen laten functioneren en hen goede ondersteuning en zorg te laten ontvangen.

Via de nieuwsbrieven en informatie op deze site houden we u op de hoogte van de voortgang.

 

Zie hier de jaarverslagen:

Jaarverslag 2022 Netwerk Dementie

JAARVERSLAG 2021 Netwerk Dementie

Jaarverslag netwerk dementie 2020