Het meerjarenplan 2021-2022 is opgebouwd uit 4 pijlers:

  1. Aandacht voor kwaliteit van leven, nu en straks
  2. Het zorgprogramma casemanagement verbeteren
  3. Samenwerking met het netwerk intensiveren
  4. Netwerkorganisatie borgen

Hiermee werken we aan onze missie om:

Mensen met dementie en hun naasten als waardevol lid van onze samenleving te kunnen laten functioneren en hen goede ondersteuning en zorg te laten ontvangen.

In 2021 richten we ons vooral op het verbeteren en verspreiden van het nieuwe zorgprogramma casemanagement. Ook nemen we deel aan het project ‘juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensfase’ t.a.v. proactieve zorgplanning.

In 2022 verdiepen we onze visie, kennis en aanbod van bijzondere doelgroepen en activering en respijtzorg in de regio. Ook houden we de samenwerking met netwerkpartners als gemeentes, welzijn en het ziekenhuis onder de loep en trekken we waar nodig de banden aan.

Voor het jaarverslag van 2021, zie:

JAARVERSLAG 2021 Netwerk Dementie

Voor het jaarslag van 2020, zie

Jaarverslag netwerk dementie 2020