De Zorgstandaard Dementie

Het Netwerk Dementie werkt volgens de Zorgstandaard dementie. In 2020 heeft Alzheimer Nederland de herziene Zorgstandaard dementie gepubliceerd.

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie.

Zie de Zorgstandaard dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat de ziekte steeds meer klachten veroorzaakt in de loop der tijd. Hierdoor ontstaan problemen in het dagelijks functioneren en worden mensen geleidelijk aan meer afhankelijk van anderen.
Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor degene die het krijgt als voor de naasten. De leus van patiëntenorganisatie Alzheimer Nederland is niet voor niets:

‘Hij lijdt aan dementie en zij heeft het’.

U bent niet de enige. Er zijn in Nederland bijna 300.000 mensen met dementie en tot 2050 zal dit oplopen tot ruim 620.000 mensen. Verreweg de meeste mensen met dementie wonen thuis. Er zijn gemiddeld 3 naasten betrokken als mantelzorger bij iemand met dementie.

Inzicht in wat dementie is, welke kenmerken er zijn en hoe u met deze ziekte kunt omgaan, kunnen u helpen om aan te passen aan het leven met dementie.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, Vasculaire Dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie.

Er zijn diverse websites waar u informatie kan vinden over dementie:

Alzheimer Nederland

dementie.nl

samendementievriendelijk.nl

Moderne dementiezorg

Hersenstichting

Alzheimer centrum