Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat de ziekte steeds meer klachten veroorzaakt in de loop der tijd. Hierdoor ontstaan problemen in het dagelijks functioneren en worden mensen langzaam meer afhankelijk van anderen.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, Vasculaire Dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie.

Er zijn ook diverse websites waar u informatie kan vinden over dementie:
Alzheimer Nederland
Moderne dementiezorg
Hersenstichting
Alzheimer centrum
dementie.nl