De rol van de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige heeft een coördinerende rol in de zorg  thuis voor mensen met dementie en zijn/haar netwerk. De wijkverpleegkundige kan de rol van casemanager op zich nemen, tot dit wordt overgedragen aan de casemanager dementie.

De thuiszorgorganisatie ontvangt de verwijzing vanuit de huisarts. De cliënt kiest vooraf de voorkeursaanbieder voor het leveren van wijkzorg en casemanagement. Dit wordt zoveel mogelijk binnen één organisatie belegd, vanwege korte lijntjes tussen wijkzorg en casemanager dementie. Afhankelijk van de aanvraag bezoekt de wijkverpleegkundige en/of de casemanager dementie de cliënt en beoordeelt de situatie.

Aan de hand van de indicatie stelt de wijkverpleegkundige een zorgdossier samen met integraal zorgplan. Dit zorgplan kan door alle betreffende zorgprofessionals én de cliënt/naaste worden ingezien, zodat alle zorg op elkaar wordt afgestemd.