Nationale Dementie Strategie vervangt Deltaplan Dementie

De afgelopen 4 jaar heeft het ministerie van VWS een impuls gegeven aan onderzoek en praktijkverbetering bij dementie. Dit landelijke programma is eind 2020 geëindigd. VWS heeft hier vervolg aan gegeven in de Nationale Dementie Strategie.

De missie van de Nationale Dementie Strategie is;

Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie.

Deze missie is vertaald naar 3 thema’s:

  1. Dementie de wereld uit, door middel van onderzoek naar het voorkomen en genezen van dementie.
  2. Mensen met dementie tellen mee. Deze pijler richt zich op bewustwording in de samenleving en het blijven betrekken van mensen met dementie in het dagelijks leven en activiteiten.
  3. Steun op maat bij leven met dementie. De Zorgstandaard Dementie is leidend als richtlijn voor goede dementiezorg en -ondersteuning in de regio’s. De regionale Netwerken Dementie worden verder versterkt en ondersteund om de Zorgstandaard Dementie te implementeren in hun regio en om samenwerking tussen professionals en bestuurders te verbeteren.

Meer uitleg over de Nationale Dementie Strategie vindt u hier:

rijksoverheid/nationale-dementiestrategie

Inmiddels heeft de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage ontvangen van Minister Helder:

Voortgangsbrief 2023 Nationale Dementiestrategie

Opbrengsten vanuit het Deltaplan Dementie vindt u op:

www.zorgstandaarddementie.nl  en www.zorgvoorbeter.nl