Woonzorgcentra

Mensen met dementie wonen meestal nog lang zelfstandig thuis. De eigen woning en omgeving is vaak nog lang bekend en vertrouwd. Senioren kunnen er ook voor kiezen om in een aanleunwoning te gaan wonen. Deze woningen staan naast een woonzorgcentrum, zijn gelijkvloers en faciliteiten zoals wijkzorg, restaurant en activiteiten zijn in de buurt.

Wet langdurige zorg

Indien u 24-uurszorg nodig heeft, doet u een aanvraag bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). U vraagt dan om een indicatie van de WLZ (Wet langdurige zorg). Met deze indicatie kunt u thuis blijven wonen en uw eigen mix van zorg en begeleiding inzetten. Ook kunt u met een WLZ-indicatie op een wachtlijst staan voor verhuizing naar een zorginstelling of verpleeghuis. Het zorgkantoor (van VGZ) zal dit met u bespreken zodra de WLZ indicatie is afgestemd.

Verzorgingshuis

Bejaardenhuizen zijn er niet meer in Nederland, maar u kunt nog wel verhuizen naar een verzorgingshuis. In een verzorgingshuis is 24 uur per dag zorg oproepbaar aanwezig. U woont dan in een eigen appartement en kunt dag en nacht een beroep doen op een verzorgende. Maaltijden worden voor u verzorgd en u kunt deelnemen aan activiteiten. U kunt in een verzorgingshuis wonen als u steeds meer ondersteuning en zorg nodig hebt dan thuis is te organiseren.

Verpleeghuis

Als het dementieproces voortschrijdt, worden mensen steeds afhankelijker van anderen. Op een gegeven moment moeten mensen de hele dag (en nacht) aan de hand worden meegenomen om de dag goed door te komen. Zorg, eten, drinken, activiteiten en dergelijke worden door anderen overgenomen of aangestuurd. Ook voor hun gevoel van veiligheid hebben ze hun naasten en professionele zorgverleners nodig. Thuis wonen is dan vaak niet meer mogelijk en mensen kunnen dan verhuizen naar een verpleeghuis. Daar is 24 uur per dag een verzorgende in de nabijheid aanwezig.

Ook kunt u klikken op de icoontjes van de diverse organisaties die betrokken zijn bij het Netwerk Dementie, om hun woonzorgcentra te bekijken. Deze vindt u op de start- en contactpagina van deze website.