De betrokkenheid van de professionele zorg voor mensen met dementie begint bij de huisarts. Deze stelt samen met de cliënt en eventueel diens mantelzorger de behoefte vast aan diagnostiek, behandeling, zorg en begeleiding. De huisarts kan verwijzen naar een specialist of andere discipline, passende bij de vraag van de cliënt.

Zo lang iemand met dementie thuis woont, is de huisarts hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk. Ook wanneer iemand in een verzorgingshuis gaat wonen, blijft een huisarts hoofdbehandelaar. Bij verhuizing naar een verpleeghuis wordt de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie eindverantwoordelijk.

Module ouderenzorg

Een groot aantal huisartsen in de regio werken met de module ouderenzorg. Dit betekent dat een praktijkondersteuner van de huisarts de meer kwetsbare ouderen in hun praktijk goed in de gaten houdt. Ook kan er een specialist ouderengeneeskunde betrokken worden, met kennis over geriatrische problemen en dementie.

Vanuit de module ouderenzorg onderhoudt de praktijkondersteuner contact met andere professionals die betrokken zijn in de geriatrische zorg rondom een specifieke cliënt. Bijvoorbeeld een betrokken casemanager dementie, wijkverpleegkundige, paramedicus, en welzijn. Zo nodig wordt er een multidisciplinair of netwerkoverleg georganiseerd om af te stemmen.

De praktijkondersteuner kan hiermee de rol van casemanager op zich nemen, tot dit wordt overgedragen aan een wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Er wordt met de cliënt en mantelzorgers, en met de professionals afgesproken wie regievoerder is als casemanager bij een client.