4. Netwerk dementie in uw regio

Het Netwerk Dementie werkt samen met professionals en specialisten uit de diverse domeinen: medisch, zorg, begeleiding, gemeente en welzijn:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners,
  • WMO-medewerkers en ouderenconsulenten,
  • specialisten ouderengeneeskunde (al dan niet aan de huisartsenpraktijk verbonden),
  • Geriaters en neurologen,
  • Paramedische diensten, als fysio-, en ergotherapeuten en logopedisten,
  • Dagbehandelingen, dagbestedingen, huiskamerprojecten en individueel begeleiders thuis,
  • Mantelzorg- en andere belangenorganisaties.

In de regio zal de expertrol van casemanagers dementie ingezet blijven via deelname aan de Alzheimer Cafés en door op aanvraag van betrokken partijen lezingen en deskundigheidsbevorderingen aan te bieden op het gebied van dementiezorg.