4. Netwerk dementie in uw regio

Naast deze samenwerking, is er binnen het Netwerk Dementie samenwerking met professionals en specialisten uit de diverse domeinen: medisch, zorg, begeleiding, gemeente en welzijn

  • Huisartsen en praktijkondersteuners
  • Wmo medewerkers en ouderenconsulenten
  • specialisten ouderengeneeskunde (al dan niet aan de huisartsenpraktijk verbonden)
  • Geriaters en neurologen
  • Paramedische diensten, als fysio-, en ergotherapeuten en logopedisten.
  • Dagbehandelingen, dagbestedingen, huiskamerprojecten en individueel begeleiders thuis.
  • Mantelzorg- en andere belangenorganisaties

In de regio zal de expertrol van casemanagers dementie ingezet blijven via deelname aan de Alzheimercafés en door op aanvraag van betrokken partijen lezingen en deskundigheidsbevorderingen aan te bieden op het gebied van dementiezorg.