Mensen met dementie wonen vaak nog lang en goed thuis. Wat ‘goed thuis wonen’ is, is voor iedereen anders. Wellicht woont u alleen of samen, wonen kinderen in de buurt of ver weg, heeft u betrokken buren en vrienden of bent u meer op uzelf, deelnemend aan sport en hobby’s of juist graag veel thuis.

De klachten bij dementie nemen gaandeweg helaas toe en het wordt steeds moeilijker om uw wensen en behoeften goed te verwoorden. Door deze klachten wordt u afhankelijker van uw omgeving, om het leven te blijven leiden zoals u dit wenst.

Het doorleefplan bij dementie kan u helpen bij het nadenken over en bespreken van uw wensen en behoeften in het leven met dementie. Het doorleefplan kan door de persoon met dementie zelf of samen met een naaste of bijvoorbeeld casemanager worden ingevuld.

Zie ook de Zorgstandaard Dementie,  waarin de landelijke richtlijnen staan voor behandeling, zorg en steun in het gehele ziekteproces bij dementie.

Samen beslissen bij dementie is een methode die u kan helpen in gesprek te gaan met iemand met dementie, met mantelzorgers en/of met andere betrokkenen. Zo voelt iedereen zich gehoord en kan iedereen meebeslissen.

Alzheimer Cafés

In de regio zijn Alzheimer Cafés voor mensen met dementie en hun naasten. Elke maand is er een thema avond, waar u gratis naartoe kunt. Ook kunt u verhalen delen met andere mensen die hetzelfde meemaken of vragen stellen aan de vrijwilligers van het Café.

Klik op de links voor het dichtstbijzijnde Alzheimer Café bij u in de buurt en het programma:

Alzheimer-cafe-shertogenbosch-vught

Alzheimer-cafe-regio-t-groene-woud

Alzheimer-cafe-bommelerwaard

Ondersteuning en zorg thuis

In de loop van de tijd zal er ondersteuning, hulp of zorg nodig zijn. Het Netwerk Dementie bestaat uit vele partners die vroeg of laat wellicht iets voor u kunnen betekenen. Afhankelijk van uw vraag kan uw casemanager u hierover informeren en bemiddelen, bijv. op het gebied van

 • Informatie en advies, bijv. bij Alzheimer cafes, online informatie, of lezingen en ontmoetingen in de buurt.
 • Betrekken en versterken van het eigen netwerk, en ondersteuning  door vrijwilligers
 • huishoudelijke hulp,
 • diensten, bijv. maaltijdservice, alarmering, e.d.
 • hulpmiddelen en e-health, zoals datum-/tijdklok, digitale agenda’s, rollator/rolstoel e.d.
 • persoonlijke verzorging bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Paramedische zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijke of psychologische zorg.
 • Dagactiviteiten dmv thuisbegeleiding of in een groep, dagbesteding en dagbehandeling
 • respijt zorg, zoals logeermogelijkheden
 • mantelzorgondersteuning
 • woonzorgmogelijkheden
De juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven met dementie te verlichten. Gedurende het ziektetraject krijgen u en uw naasten te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Het is belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit. Zo ontstaat er als het ware een netwerk van op elkaar afgestemde zorg. De casemanager kan samen met u regie voeren over dit zorgtraject.

De diverse ondersteuning, hulp, zorg en behandeling, wordt vergoed vanuit de Zvw (zorgverzekeringswet), WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), of WLZ (wet langdurige zorg). Dit is afhankelijk van uw vraag en het stadium van uw ziekte. Uw casemanager kan u hierover informeren en hier zo nodig in bemiddelen.

Ook kunt u klikken op de icoontjes van de diverse organisaties die betrokken zijn bij het Netwerk Dementie, om hun aanbod te bekijken.

Zie ook de link met het diverse aanbod:

https://www.samenbeterthuis.nl/#

https://socialekaart.vught.nl/

https://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/welzijn-de-meierij.html

https://www.kijkopkoo.nl/s-hertogenbosch/

https://www.digitale-sociale-kaart.nl/zaltbommel