Als de diagnose is gesteld, hebben mensen vaak veel zorgen en vragen:

 • Wat betekent dit voor mij / voor mijn naaste?
 • Hoe ziet onze toekomst eruit?
 • Wat zijn de mogelijkheden als we hulp of zorg nodig hebben?

Een casemanager dementie komt thuis op bezoek en zal met u en uw naasten, bespreken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Zo nodig worden omgangsadviezen gegeven, en bij problemen bespreekt u samen hoe u deze kunt voorkomen of oplossen.

Ook kijkt u samen vooruit. Hoe ziet de nabije en verdere toekomst eruit en wat is ervoor nodig om goed en fijn thuis te kunnen blijven wonen, ook als dementieklachten toenemen? Met naasten wordt besproken hoe zij hun mantelzorgtaken goed kunnen volhouden en welke tips en handvatten zij hiervoor nodig hebben.

Een casemanager dementie vraagt naar uw sociale netwerk en denkt met u mee hoe u uw sociale contacten, sport, hobbys en geloofsbeleving kunt blijven volhouden. Ook is hij/zij op de hoogte van alle mogelijkheden van professionele zorg en hulp in de regio. De casemanager dementie ondersteunt u in het houden van overzicht over de diverse zorg- en hulpverleners die betrokken zijn, bemiddelt zo nodig en stemt met hen af.

De casemanager

Bij deze vragen kan het Netwerk Dementie ondersteuning bieden. Er kan bijvoorbeeld een casemanager (dementiebegeleider) thuis met u meedenken. De huisarts of de wijkverpleging kan bij een niet-pluis gevoel of na de diagnose dementie, de casemanager voor u inschakelen.

U bent vaak al bekend met uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Deze professional zal waarschijnlijk als eerst de rol van casemanager op zich nemen en u begeleiden. Als de zorgen of vragen thuis toenemen, en er behoefte is aan meer specialistische ondersteuning, raakt de casemanager dementie bij u betrokken.

De casemanager is uw vaste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon tijdens het dementieproces.

Het doorleefplan bij dementie kan u helpen bij het nadenken over, en bespreken van uw wensen en behoeften in het leven met dementie. Het doorleefplan kan door de persoon met dementie of samen met een naaste of bijvoorbeeld casemanager worden ingevuld.

Zie ook de zorgstandaard dementie, waarin de landelijke richtlijnen staan voor behandeling, zorg en steun in het gehele ziekteproces bij dementie.

Samen beslissen bij dementie geeft handvatten hoe een gesprek vormgegeven kan worden, zodat iedereen zich gehoord voelt en kan meebeslissen:

Samen beslissen

Wat doet een casemanager dementie?

Een casemanager dementie heeft specifieke kennis en ervaring over dementie en het ziekteproces. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Uw vragen zijn hierin leidend. De casemanager dementie biedt  een luisterend oor en emotionele begeleiding aan de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Zo helpt de casemanager dementie u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Een casemanager dementie komt thuis op bezoek en zal met u en uw naasten, bespreken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Zo nodig worden omgangsadviezen gegeven, en bij problemen bespreekt u samen hoe u deze kunt voorkomen of oplossen.

Ook kijkt u samen vooruit. Hoe ziet de nabije en verdere toekomst eruit en wat is ervoor nodig om goed en fijn thuis te kunnen blijven wonen, ook als dementieklachten toenemen? Met naasten wordt besproken hoe zij hun mantelzorgtaken goed kunnen volhouden en welke tips en handvatten zij hiervoor nodig hebben.

Een casemanager dementie vraagt naar uw sociale netwerk en denkt met u mee hoe u uw sociale contacten, sport, hobbys en geloofsbeleving kunt blijven volhouden. Ook is hij/zij op de hoogte van alle mogelijkheden van professionele zorg en hulp in de regio. De casemanager dementie ondersteunt u in het houden van overzicht over de diverse zorg- en hulpverleners die betrokken zijn, bemiddelt zo nodig en stemt met hen af.

Ondersteuning en zorg thuis

Mensen met een diagnose dementie wonen vaak nog lang en goed thuis. Wel zal er in de loop van de tijd ondersteuning, hulp of zorg nodig zijn. Het Netwerk Dementie bestaat uit vele partners die vroeg of laat wellicht iets voor u kunnen betekenen. Afhankelijk van uw vraag kan uw casemanager u hierover informeren en bemiddelen, bijv. op het gebied van

 • Informatie en advies, bijv. bij Alzheimer cafes, online informatie, of lezingen en ontmoetingen in de buurt.
 • Betrekken en versterken van het eigen netwerk, en ondersteuning  door vrijwilligers
 • huishoudelijke hulp,
 • diensten, bijv. maaltijdservice, alarmering, e.d.
 • hulpmiddelen en e-health, zoals datum-/tijdklok, digitale agenda’s, rollator/rolstoel e.d.
 • persoonlijke verzorging bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Paramedische zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijke of psychologische zorg.
 • Dagactiviteiten dmv thuisbegeleiding of in een groep, dagbesteding en dagbehandeling
 • respijt zorg, zoals logeermogelijkheden
 • mantelzorgondersteuning
 • woonzorgmogelijkheden
De juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven met dementie te verlichten. Gedurende het ziektetraject krijgen u en uw naasten te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Het is belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit. Zo ontstaat er als het ware een netwerk van op elkaar afgestemde zorg. De casemanager kan samen met u regie voeren over dit zorgtraject.

De diverse ondersteuning, hulp, zorg en behandeling, wordt vergoed vanuit de Zvw (zorgverzekeringswet), WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), of WLZ (wet langdurige zorg). Dit is afhankelijk van uw vraag en het stadium van uw ziekte. Uw casemanager kan u hierover informeren en hier zo nodig in bemiddelen.

Ook kunt u klikken op de icoontjes van de diverse organisaties die betrokken zijn bij het Netwerk Dementie, om hun aanbod te bekijken.

Zie ook de link met het diverse aanbod:

https://www.samenbeterthuis.nl/#

https://socialekaart.vught.nl/

https://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/welzijn-de-meierij.html

www.socialekaart073.nl

https://www.digitale-sociale-kaart.nl/zaltbommel