Langdurige zorg thuis

Stel u voor: u bent op leeftijd, u woont nog thuis en bent minder zelfredzaam. Hoe zou u geholpen willen worden? In de thuiszorg zagen wij in toenemende mate mensen die met deze vraag worstelden waarbij het zorgaanbod  niet ( altijd) aansloot bij de wensen en behoeften die wij bij doorvragen te horen kregen.  Steeds meer mensen gaven aan meer behoefte te hebben aan laag complexe langdurige zorgmomenten ( oftewel blokzorg). U moet dan denken aan hulp bij het structureren van de dag, bij persoonlijke zorg, maaltijdzorg, huishoudelijk werk en gezelschap. Tevens gaven mantelzorgers aan structureel overbelast te zijn en dit als een probleem te ervaren.

Deze behoeften en zorgen zijn samengebracht in nieuw product: ‘langdurige zorg thuis’. 3 partijen (Vivent, Arons zorg en Home Instead) hebben hierbij samenwerking gezocht, waarbij een begeleider of huishoudelijke hulp diverse taken oppakt bij mensen thuis, ook licht verzorgende taken. Dit gebeurt onder toeziend oog van een wijkverpleegkundige. Zo komen er minder verschillende zorgverleners over de vloer.

Dit innovatieve project is in 2020 genomineerd voor de VBHC Dragons Grant and Endorsment Price 2020 nominatie ( VHBC staat voor Value Based Health Care).