IBS-event Noordoost Brabant op 3 oktober 2023

“Op weg naar 0 IBSen”.

Een IBS-opname (inbewaringstelling) is een gedwongen, acute opname van een oudere met dementie. Dit is erg ingrijpend, omdat dit betekent het het beslist niet goed gaat met iemand thuis (bijv. door verwaarlozing of gevaarlijk gedrag) en er geen andere oplossing is dat iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen door een opname. Ingrijpend ook voor hun naasten en ook voor de betrokken professionals. Elke IBS is er dus één teveel, want liever grijpen we eerder in met minder rigoureuze maatregelen en ondersteuning.

Om het aantal IBS-opnames in onze regio te verminderen is er onderzoek gedaan en de conclusies en verbetervoorstellen worden op 3 oktober gepresenteerd. Dit IBS-event is toegankelijk voor professionals, managers en bestuurders.

Zie de aankondiging. Wilt u zich wel even aanmelden?