Nieuwsbrief dementie no. 5

 

Gezamenlijke  Nieuwsbrief                                     No. 5, medio  maart  2023

 

Netwerk Dementie

Transmurale Netwerk ‘Fijn Leven’

Alzheimer Nederland, regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Is iedereen weer bijgekomen van Carnaval? Het was gelukkig weer een mooi (en ook erg druk) feestje. In onze regio en ook in de rest van ons land heeft men in die dagen niet stilgezeten, dus bij deze het laatste nieuws:

 1. Jaarverslag 2022 van het Netwerk Dementie
 2. Regionale informatie van Alzheimer Nederland op internet
 3. Filmpje over de onderzoeken bij het Geheugencentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
 4. Folder ‘partnercafé Nuland’
 5. Cursus ‘Nieuw Evenwicht’ in Vught (ook voor mensen uit Den Bosch)
 6. Informatiebijeenkomst ‘Talking Football’ bij FC Den Bosch op 2 maart
 7. De GZSP-aanvraag voor dagbehandeling
 8. Nieuwe website ‘iedereen zorgt’ van de samenwerkende zorgorganisaties in Noordoost Brabant
 9. Actiefzorg heeft Aronszorg overgenomen
 10. Het WOZO-programma, dat is dat?
 11. Jaarcongres Eenzaamheid op 29 maart
 12. De Alzheimer Cafés in ’s-Hertogenbosch en in de Bommelerwaard (maart –april ‘23).
 13. ‘De Onvergetelijke Kookclub’, samen koken en samen aan tafel
 14. Watch Out theaTER … Als het leven je niet meer liefheeft
 15. Diverse artikelen
 1. Jaarverslag 2022 van het Netwerk Dementie

We hebben niet stilgezeten afgelopen jaar, zoals je kunt lezen in ons jaarverslag. We hebben gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van dementiezorg- en ondersteuning in onze regio.

Het meerjarenplan 2021-2022 hebben we afgesloten waarbij we hebben zo goed mogelijk aan onze ambities hebben gewerkt, ondanks Covid-19.

Zie ons jaarverslag: https://www.netwerkdementie-bwendb.nl/geen-categorie/jaarverslag-2022/

 

 1. Regionale informatie van Alzheimer Nederland op internet

Ruim 3.500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland zetten zich door het hele land met hart en ziel in. Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen. Zie: Alzheimer Nederland in jouw buurt | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

 1. Filmpje over de onderzoeken bij het Geheugencentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Geheugencentrum heeft een informatief filmpje gemaakt over de diverse onderzoeken en professionals bij cognitieve klachten. Handig om te delen met mensen die willen weten wat ze hiervan kunnen verwachten.

Geheugencentrum (Expertisecentrum Cognitie) – Jeroen Bosch Ziekenhuis – YouTube

 

 1. Folder ‘partnercafé Nuland’

Dementie is een ziekte met een grote impact op het leven. Niet alleen voor diegene die het overkomt, maar ook voor de partner. Partners worden – soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank – ook mantelzorger. Het liefst wil men de partner zo lang mogelijk bij je houden, terwijl de zorg steeds intensiever wordt. “Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende partner?” en “Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?” zijn regelmatig vragen die wij in de praktijk tegenkomen. Er bestaat bij partners behoefte aan uitwisseling van ervaringen met mensen die in een zelfde situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om het eigen verhaal en beleving van de dementie kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met de dementerende partner. Niemand begrijpt u beter dan iemand die in dezelfde situatie zit.

Hierbij willen wij graag aan partners van mensen met dementie die thuis wonen, ondersteuning bieden in de vorm van een partner-gespreksgroep, het zogeheten “Partnercafé”. U wordt in de gelegenheid gesteld te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten. Het kan gevoel van (h)erkenning geven. U kunt saamhorigheid en bemoediging bij elkaar vinden bijvoorbeeld door tips uit te wisselen. Ook kan het leiden tot vriendschap.

Het Partnercafé bestaat uit vijf bijeenkomsten te weten dinsdag 18 april, dinsdag 2 mei, donderdag 25 mei, donderdag 8 juni en donderdag 22 juni 2023. Dit is steeds van 10 tot 12 uur bij St Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland. Het is een vaste groep met mensen uit de regio waar de partners met dementie thuis wonen. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en deelname is gratis. Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten rekening worden gehouden met de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM, rondom het corona-virus.

raag horen wij van u voor 28 maart 2023 of u belangstelling hebt voor deelname aan het Partnercafé, per email: j.pennings@jozefoord.nl of j.kop@jozefoord.nl.

 

 1. Cursus ‘Nieuw Evenwicht’ in Vught (ook voor mensen uit Den Bosch)

Ben jij of ken jij een echtpaar waarbij 1 partner onlangs de diagnose dementie heeft gekregen? Is er behoefte aan informatie en ondersteuning hoe je met deze diagnose samen verder gaat? Welzijn Vught start met de cursus Nieuw even[1]wicht: na de diagnose dementie voor mensen uit ’s-Hertogenbosch en Vught. Het is een cursus speciaal voor echtparen. In een groep met 8 echtparen komen we 10 weken bij elkaar.

Elke bijeenkomst duurt 2 uur. Tijdens de cursus worden gastsprekers uitgenodigd en we wisselen onderling informatie en ervaringen uit. Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat betekent deze diagnose voor ons en de toekomst?
 • Hoe blijven we samen in gesprek?
 • Welke zorgen zijn er?
 • Welke zaken moeten geregeld worden?
 • Wie kan ons hierbij ondersteunen?

Wanneer: vrijdagen: 14 april, 28 april, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni , 9 juni, 16 juni , 23 juni van 10.00 uur – 12.00 uur

Waar: DePetrus, Heuvel 2 5261EE Vught

Meld je aan via: wilmavanderaalst@farent.nl Telefoon: 088 – 023 75 00

 

 1. Informatiebijeenkomst ‘Talking Football’ bij FC Den Bosch op 2 maart

Herhaling van deze aankondiging. Een prachtig initiatief: met elkaar herinneringen ophalen over het FC Den Bosch van vroeger.

Je kunt je aanmelden voor de informatiebijeekomst via de site: FC Den Bosch duikt samen met ouderen in verleden van de club – FC Den Bosch

 

 1. De GZSP-aanvraag voor dagbehandeling

Als iemand dagbehandeling nodig heeft (dus geen dagbesteding/dagopvang), dan zijn er twee manieren van aanmelding, afhankelijk van de indicatie. Tegenwoordig valt dagbehandeling namelijk onder GZSP zorg (geneeskundige zorg aan specifieke patienten die thuis wonen).

Heeft iemand een WLZ-indicatie, dan wordt de dagbehandeling daaruit vergoed. De dagbehandeling regelt dan ook het vervoer van en naar de locatie.

Heeft iemand nog geen WLZ-indicatie, dan kan de huisarts/praktijkondersteuner een verwijzing doen via Zorgdomein. De familie zal dan zelf, via de eigen zorgverzekering, het vervoer moeten aanvragen. Dit valt onder ‘zittend ziekenvervoer’.

 

 1. Nieuwe website ‘iedereen zorgt’ van de samenwerkende zorgorganisaties in Noordoost Brabant

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot en complex. Daarom hebben 12 VVT organisaties in Noordoost Brabant de handen ineengeslagen. Ondanks de stijgende zorgvraag en het groeiende personeelstekort willen we goede zorg blijven bieden. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen.

Bijvoorbeeld door anders te werken of nieuwe technologie in te zetten. En door anders te kijken naar onze eigen rol en die van cliënten en hun naasten. Door ieders mogelijkheden optimaal te benutten. Door goed te zorgen voor onze cliënten en hun naasten, voor onze medewerkers en voor elkaar.

Want, IedereenZorgt. Zie de site voor meer informatie: IedereenZorgt

 

 1. Actiefzorg heeft Aronszorg overgenomen 

Arons Thuiszorg, aanbieder van huishoudelijke thuiszorg in de regio Den Bosch, is vanaf januari 2023 overgenomen door Actief Zorg. Klanten en medewerkers zullen weinig tot niets merken van de integratie. Arons Kraamzorg gaat wel door onder eigen naam.Dit betekent dus vooral dat je even moet opletten dat hun mailadres is veranderd naar @actiezorg.nl.

 

 1. Het WOZO-programma, dat is dat?

Halverwege 2022 werd het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) gepresenteerd door minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Het WOZO heeft als doel om een omslag te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning voor ouderen. Betrokken partijen hebben een gemeenschappelijk beeld van de opgave: we willen, we moeten en we kunnen anders. Daarbij is een nieuwe norm geformuleerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Het programma bevat vergaande maatregelen, dus iedere organisatie merkt er iets van of gaat er iets van merken. Bijvoorbeeld dat er geen verpleeghuisplekken meer bij mogen komen en de capaciteitsuitbreiding alleen nog via scheiden van wonen en zorg is.

In deze Kamerbrief kun je de voortgang lezen: Kamerbrief nadere uitwerking programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

 

 1. Jaarcongres Eenzaamheid op 29 maart

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen extra kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Het onderwerp staat dan ook hoog op de politiek-maatschappelijke agenda.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving  én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? En maakt het bestrijden van eenzaamheid mensen daadwerkelijk gelukkiger?

Daar gaat dit congres over. Je kunt je inschrijven via de link: Jaarcongres Eenzaamheid – Zorg+Welzijn

 

 1. De Alzheimer Cafés in ’s-Hertogenbosch en in de Bommelerwaard (maart –april ‘23).

In de komende weken kunnen belangstellenden ook weer binnenlopen. In een ongedwongen sfeer worden thema’s aan de orde gesteld en kunt u met deskundige sprekers en met andere aanwezigen in gesprek. Gespreksleiders zorgen voor een prettig verloop van de avond. Uitgebreide extra informatie over de inhoud vindt u op de website van Alzheimer Nederland Regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Klik op de links.

 • (’s-Hertogenbosch) Alzheimer Café op 13 maart 2023, 19.30-21:30 uur; 00 inloop

Thema: Dementie en euthanasie. Zie: Dementie en euthanasie ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard – 13 maart 2023 | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 • (Gameren) Alzheimer Café op 15 maart 2023, 10.00-11:30 uur; inloop 19.00 uur

Alzheimer Koffietijd in Gameren. Zie:  Alzheimer Koffietijd in Gameren ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard – 15 maart 2023 | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 • (Ammerzoden) Alzheimer Cafe op 16 maart 2023, 19.30 21:00 uur; 19.00 uur inloop

Thema: Het hart wordt niet dement. Zie: Het hart wordt niet dement ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard – 16 maart 2023 | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

 1. (’s-Hertogenbosch) ‘De Onvergetelijke Kookclub’, samen koken en samen aan tafel 

Iedereen met de diagnose dementie kan samen met een mantelzorger of andere naaste, deelnemen aan deze activiteit. Onder begeleiding kookt, serveert en eet u een heerlijke maaltijd voor slecht € 7.50 per persoon. Per Kookbijeenkomst:  maximaal 10 koppels, die zich voor  deze activiteit op 27 maart óf 24 april  kunnen aanmelden bij ‘Wij zijn Zuiderschans’, Sweelinckplein 12, 5216 EH ’s-Hertogenbosch.

Voor meer info, zie: Onvergetelijke Kookclub Den Bosch ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

 1. Watch Out theaTER … Als het  leven je niet meer liefheeft

 Toneelvoorstelling op vrijdag 17 maart in Drunen! Geen theoretische verhandeling, maar een artistieke kijk op wat dementie kan betekenen voor iemand die eraan lijdt en wat het kan betekenen voor mensen om hem heen. Zie Link: ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl) onder de knop ‘Nieuws”.

 

 1. Artikelen:

Onderzoekers werken samen om diagnose dementie te verbeteren (vilans.nl)

Tweede aflevering TechTalks: Domotica en intimiteit (vilans.nl)

Helder wil met zorgadviseur gebruik Wet langdurige zorg tegengaan – Skipr

Achtduizend banen erbij in de zorg; nog 64 duizend vacatures – Skipr

SER pleit voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg | ActiZ

Manifest om buurtinitiatieven voor langdurige zorg te redden (vilans.nl)