Nieuwsbrief dementie no. 6

Gezamenlijke  Nieuwsbrief                                     No. 6, april 2023

 

Netwerk Dementie

Transmurale Netwerk ‘Fijn Leven’

Alzheimer Nederland, regio ’s-hertogenbosch-Bommelerwaard

Nieuws:

 1. Meerjarenplan 2023-2024 van ons Netwerk Dementie
 2. Het register Dementiezorg en ondersteuning, met regionale cijfers
 3. Informatie over dementie in verschillende talen
 4. De onvergetelijke kookclub
 5. De IZA, de WOZO, én de GALA ?!
 6. Nieuwe vorm van respijtzorg voor mantelzorgers in Vught
 7. Sociaal notariaat in Den Bosch
 8. Eindrapport ‘sociale benadering’ in Den Bosch
 9. Alzheimer cafés in april en mei
 10. 18 april in Bommelerwaard: bijeenkomst over zorgtechnologie en veilig bankieren
 11. 19 april bij het geheugencafe in Vught: presentatie Dementienetwerk Vught, Helvoirt, Cromvoirt
 12. 13 juni: landelijke conferentie: een nieuwe generatie ouderen langer thuis
 13. Nieuw aanbod: Herbergier Jozef in Vught en Futurazorg in Den Bosch
 14. Diverse artikelen

 

 1. Meerjarenplan 2023-2024 van ons Netwerk Dementie

U kunt vanaf nu de ambities en plannen van ons Netwerk Dementie vinden op onze site: https://www.netwerkdementie-bwendb.nl/geen-categorie/meerjarenplan-2023-2024/

Er zijn 3 thema’s:

 1. Het zorgprogramma ‘casemanagement bij dementie’
 2. Domeinoverstijgende samenwerking
 3. Inbedding en verduurzaming van ons Netwerk Dementie

Ook staan er landelijke en regionale ontwikkelingen en cijfers in, als context voor dit meerjarenplan.

 

 1. Het register Dementiezorg en ondersteuning, met regionale cijfers

Eindelijk is er een landelijke site waar allerlei cijfers over dementie en -zorg te vinden zijn. Ook specifiek voor ons Netwerk Dementie Bommelwaard ’s-Hertogenbosch e.o.

Zie de site: www.dementieinkaart.nl

Kies links bovenin ons Netwerk Dementie, waarna je rechts per fase of thema meer informatie kunt opzoeken. Veel plezier met hierin neuzen.

 

 1. Over dementie in verschillende talen

Op deze pagina van Alzheimer Nederland  vindt u naast informatie over dementie ook verwijzingen naar websites over dementie. Dit alles in verschillende talen. Basisinfo voor o.a. mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en hun mantelzorgers: https://www.alzheimer-nederland.nl/informatie-brochure/talen

 

 1. De onvergetelijke kookclub

Voor iedereen met de diagnose dementie, samen met een mantelzorger of andere naaste! Onder begeleiding kookt, serveert en eet u een heerlijke maaltijd voor slecht € 7.50 per persoon. Per bijeenkomst:  maximaal 10 koppels, die zich voor  deze activiteit op 24 april, 22 mei of 26 juni 2023 kunnen aanmelden bij ‘Wij zijn Zuiderschans’, Sweelinckplein 12, 5216 EH ’s-Hertogenbosch. Aanvang: 17.00 uur. Voor meer info, zie: Onvergetelijke Kookclub Den Bosch ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

 

 1. De IZA, de WOZO, én de GALA ?!

In de afgelopen 2 nieuwsbrieven werd het Integraal Zorgakkoord (IZA) uitgelegd en daarna het Woonzorgakkoord (WOZO).

IZA speerpunten: Passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met nadruk op gezondheid.

WOZO speerpunten: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

Een derde akkoord waar (ook) ouderen mee te maken krijgen, is het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA).  Gemeentes, GGD, zorgverzekeraars en VWS werken hiermee aan een verbeterde gezondheid, preventie en sociale basis voor alle burgers.

De verschillen en samenhang tussen deze akkoorden wordt slim uitgelegd in dit filmpje:

https://youtu.be/efaajEY_qNY (uit eind 2022)

En daarin wordt ook nog over het SPUK gesproken, wat de financiering van deze ambities beschrijft.

 

 1. Nieuwe vorm van respijtzorg voor mantelzorgers in Vught

Wegwijs+ heeft een nieuwe respijtzorgregeling om mantelzorgers tijdelijk (maximaal een half jaar) te ontlasten. Dit zijn de mogelijkheden:

 • – Tijdelijke overname van huishoudelijke taken voor 2 uur per week.
 • – Respijtzorg aan huis, in de vorm van een vrijwilliger.
 • – Respijtzorg aan huis in de vorm van een betaalde kracht.

De mantelzorger is voor deze ondersteuning geen eigen bijdrage verschuldigd. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ via 073 65 80 750. Deze pilot duurt 2 jaar.

 

 1. Sociaal notariaat in Den Bosch

Nieuw: elke dinsdagmiddag van 13.30-14.30 is er spreekuur bij Wijkplein de Kiek in Den Bosch. Zonder afspraak. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak via: denbosch@sociaalnotariaat.nl

Meer informatie en data van presentaties vind je op hun site: homepage – Sociaal Notariaat Den Bosch

  

 1. Eindrapport ‘sociale benadering’ in Den Bosch

In 2018 is de pilot ‘sociale benadering bij dementie’ gestart in Den Bosch. Zij maken nu de balans op. In onderstaand artikel lees je terug dat zij erin zijn geslaagd om de helft van de mensen die zij begeleidden gemiddeld 9 maanden langer thuis laten wonen. Deze mensen gaven hun kwaliteit van leven ook een duidelijk hoger cijfer dan bij de start van deze pilot.

Dtv Nieuws – Resultaten van nieuwe aanpak dementie in Den Bosch ‘veelbelovend’

 

 1. Alzheimer cafés in april en mei

De onderwerpen zijn bekend! Uitgebreide extra informatie over de inhoud vindt u op de website van Alzheimer Nederland Regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Klik op de links.

 

 1. 18 april in Bommelerwaard: bijeenkomst over zorgtechnologie en veilig bankieren

Het thema is dus: Ontdek hoe technologie en domotica kan helpen zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen. En wat de Rabobank kan doen in het zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en onafhankelijk blijven bankieren.

Tijdstip:  18.00 – 19.45 uur | inloop vanaf 17.30 met lichte maaltijd

Locatie:   Rabobank Altena-Bommelerwaard, Hogeweg 55 Zaltbommel

Aanmelden: Aanmeldformulier – GGD Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl)

 

 1. 19 april bij het geheugencafe in Vught: presentatie Dementienetwerk Vught, Helvoirt, Cromvoirt

Binnenkort in de Petruskerk: Kent u de mogelijkheden al in onze gemeente om u als mantelzorger en de mens met dementie te ondersteunen? En kennen wij als Dementienetwerk Vught uw behoeften en wensen?

Kom luisteren en laat u ook horen!

Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

U kunt u hier aanmelden: Geheugencafé | woensdag 19 april 2023 | Huis73 (op-shop.nl)

 

 1. 13 juni: landelijke conferentie: een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Een landelijk congres van Vilans, maar wel in Den Bosch (congrescentrum 1931!

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Je kunt het programma vinden en je aanmelden via: Inschrijven | Een nieuwe generatie ouderen, Langer Thuis (eennieuwegeneratieouderenzorg.nl)

Deze conferentie is geaccrediteerd bij V&VN.

 

 1. Nieuw aanbod: Herbergier Jozef in Vught en Futura Zorg in Den Bosch

Herbergier Jozef:

Wij zijn sinds januari 2023 geopend en hebben nog enkele appartementen beschikbaar voor ouderen met geheugenproblemen. Wat belangrijk is om te weten is dat er ook echtparen terecht kunnen in onze Herbergier.

We hebben een activiteitenprogramma, wat niet vaststaat maar vooral aansluit op de wensen, mogelijkheden en ontwikkeling van de bewoners. Het gaat om activerende en recreatieve activiteiten die zowel individueel als in groepsverband gevolgd kunnen worden. Vrijwilligers ondersteunen de professionele begeleiders bij de activiteiten.

Meer informatie op Herbergier Jozef Vught | Herbergier. Daar vind je ook de verblijfskosten terug.

Als je nog vragen hebt, mail of bel gerust! Marion Jansen +31 6 28801358 Erik Bunschoten +31 6 16510988

 

Futura Zorg:

Graag stellen wij ons kort aan u voor. Wij zijn Futura Zorg en bieden wonen en zorg in een kleinschalige setting voor ouderen met een zorgindicatie. Het Futurahuis in Den Bosch is gelegen aan de Meester van Merwicklaan. Wonen en zorg bij Futura Zorg zijn gescheiden. Onze zorg wordt gefinancierd op basis van Zorg in Natura (VPT). Momenteel hebben wij in Den Bosch enkele éénpersoonsappartementen beschikbaar en dat brengen wij graag bij u onder de aandacht.

Voor meer informatie, zie: Futura Zorg – Comfortabel wonen en passende zorg

Of neem contact op via: 06-12897798 of via denbosch@futurazorg.nl

 

 1. Artikelen:
  1. Snelle en goede diagnose bij de ziekte van Alzheimer stelt verpleeghuisopname uit (alzheimercentrum.nl)
  2. Tevredenheid met het leven bij de ziekte Alzheimer (alzheimercentrum.nl)
  3. ‘Werk niet persoonsgericht maar relatiegericht’ (vilans.nl)
  4. Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector | ActiZ
  5. De vraag naar wijkverpleging veel groter dan het aanbod | ActiZ
  6. Hoe ziet Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging eruit in de praktijk? | ActiZ
  7. Helder zet uiteen hoe ze Wvggz en Wzd wil verbeteren – Skipr
  8. Balanceer generalistische en specialistische benadering (vilans.nl)
  9. Zelfs met IZA en WOZO dreigt enorm personeelstekort in 2032 – Skipr
  10. Minister Helder: nieuw kwaliteitskompas ouderenzorg is geen bezuiniging – Skipr