Nieuwsbrief no 03

Gezamenlijke Nieuwsbrief no 03 medio jan 2023

Gezamenlijke  Nieuwsbrief                                     No. 3, medio  januari 2023

 

Transmurale Netwerk ‘Fijn Leven’

Netwerk Dementie

Alzheimer Nederland, regio ’s-hertogenbosch-Bommelerwaard

 

Met deze derde nieuwsbrief pakken we, nadat we 2022 hebben uitgezwaaid, de draad weer op.  Dit jaar werken we samen verder aan een samenleving die nóg vriendelijker is voor mensen met dementie en hun naasten. We laten ons daarbij niet tegenhouden door de zeurderige crisisfeer en de ongewisheid die daar het gevolg van kan zijn. Het is onze wens dat 2023 voor iedereen een schitterend jaar mag zijn, in het werk en op het persoonlijke vlak.

En dan het nieuws:

  • Plannen van het Netwerk Dementie
  • Wachtlijsten voor casemanagement dementie
  • Technologie bij mensen met dementie thuis
  • Vooraankondiging Netwerk Geriatrie Bommelerwaard: 18 april bijeenkomst over zorgtechnologie (domotica)
  • Signaleren van ouderenmishandeling
  • Mantelzorg in Nederland: cijfers
  • Migranten, dementie en diep verborgen cultuurverschillen: communiceren met ‘andersdenkenden’
  • Diverse artikelen

Plannen van het Netwerk Dementie

Het Netwerk Dementie Bommelerwaard ’s-Hertogenbosch heeft in december het meerjarenplan 2021-2022 afgesloten. We kijken terug op een lange periode van covid-crisis: lock downs, thuis blijven bij (vermoedens van) corona, dagbestedingen die tijdelijk waren gesloten, kinderen die niet op bezoek konden komen, En toen kwamen er vaccinaties en ging de samenleving weer langzaam open. Een zware tijd voor mensen thuis en ook voor de professionals die zorg of ondersteuning leverden.

En toch hebben we de dementiezorg in onze regio weer een beetje kunnen verbeteren. Door het zorgprogramma ‘casemanagement bij dementie’ te vernieuwen, samenwerking te stimuleren, scholingen te organiseren en het thema ‘dementie’ blijvend op de agenda te houden in de regio. We hebben daarbij ook samengewerkt met Alzheimer Nederland en zullen dat blijven doen.

Het jaarverslag volgt binnenkort. Daarin kunt je alle resultaten en conclusies teruglezen.

Er wordt nu gewerkt aan het nieuwe meerjarenplan 2023-2024. Speerpunten blijven in ieder geval het verbeteren van integrale samenwerking tussen professionals, een goed aanbod van ondersteuning, zorg en diensten voor mensen met dementie en hun naasten, en een goede netwerksamenwerking met alle partners in het zorg, sociaal en medisch domein.

 

Wachtlijsten voor casemanagement dementie
Wachtlijsten nemen toe, ook voor casemanagement dementie. Op de website van het Netwerk Dementie worden elk kwartaal de wachtlijstgegevens en wachttijd gepubliceerd.

Zie de site van het Netwerk Demetie bij ‘nieuws’.

Door de wachtlijsten kan het langer duren dan gewenst, voor dat er ondersteuning kan worden opgestart. We zijn op zoek naar oplossingen en vragen van harte om je begrip, hoe lastig dit ook kan zijn.

Als je wilt weten hoe de wachtlijsten in onze regio zich verhouden tot andere regio’s in Nederland, zie dan deze site:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_728265_22/

 

Technologie bij mensen met dementie thuis
Het wordt steeds belangrijker en ook normaler: domotica thuis.

Vilans heeft een handig overzicht gemaakt waarin je snel kunt zien welke domotica in welke fase van dementie passend is.

Zie de infografic: file:///C:/Users/Esther/Downloads/Infographic-technologie-voor-mensen-met-dementie.pdf

 

Vooraankondiging Netwerk Geriatrie Bommelerwaard: 18 april bijeenkomst over zorgtechnologie (domotica)
In de Bommelerwaard wordt er ook aandacht gegeven aan dit thema, en wel op 18 april van 17.30 tot 19.45 uur.

Meer informatie volgt, maar zet de datum vast in je agenda!

 

Signaleren van ouderenmishandeling
In ons land is ongeveer 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling door een naaste, bekende of hulpverlener!

Veilig Thuis werkt samen met gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties aan implementeren van de verbeterde meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. Deze kerngroep wil de kennis en handelingsbekwaamheid van professionals verbeteren in het signaleren, bespreken en vervolgen van vermoedens van ouderenmishandeling.

Zie de folder: voorkomen van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg, in de bijlage. Om zelf te lezen of te delen.

Movisie heeft hier recent een handreiking over uitgegeven: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/Ouderenmishandeling%20-%20handreiking%20voor%20sociaal%20professionals.pdf

 

Mantelzorg in Nederland: cijfers
Laatst deelden we al een rapport van VWS, waarin staat dat over een paar jaar iedereen mantelzorger is.Bij de artikelen onderaan deze nieuwsflits staat ook een bericht over het beter positioneren en ondersteunen van mantelzorgers.

Cijfers uit 2019 bevestigen dit beeld:

Destijds waren al 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger, bijna 5 miljoen mensen.
5 van de 6 mantelzorger genoten van de leuke momenten van het zorgen
Bijna 1 miljoen van hen leverde meer dan 8 uur mantelzorg per week, evt gecombineerd met eigen werk.
En 4,3 miljoen van hen deed dit langer dan 3 maanden
9,1% voelde zich ernstig overbelast.
En 1 op de 3 mantelzorgers wist de weg naar informatie, hulp of steun niet te vinden.
Maar: slechts een kwart van hen beschouwde zichzelf ook mantelzorger!
-bron: MantelzorgNL, Mantelzorg in cijfers 2022.

 

Migranten, dementie en diep verborgen cultuurverschillen: communiceren met ‘andersdenkenden’  

Het bedrijfsleven heeft ervaren dat  gebrekkige theoretische kennis van cultuurverschillen of onderschatting daarvan fikse schade tot gevolg heeft, zowel commercieel als relationeel. Praten over cultuurverschillen ontstijgt vaak het anekdote niveau niet; cultuurverschillen concreet en hanteerbaar maken om er on the job rekening mee te kunnen houden blijkt toch echt iets anders te zijn. Ook veel lastiger, zeker als het gaat om zorggerichte communicatie. De Zorg herkent inmiddels in grote lijnen het probleem in de dagelijkse praktijk. Nu nog de educatie, praktijkgerichte training en effectmeting.

Ter oriëntatie: https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten

 

Diverse artikelen:

Zorg voor kwetsbare mensen steeds meer onder druk: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/12/13/zorg-voor-kwetsbare-mensen-steeds-meer-onder-druk

Specialisten ouderengeneeskunde stoppen zoektocht naar crisisbedden: https://www.skipr.nl/nieuws/specialisten-ouderengeneeskunde-stoppen-zoektocht-naar-crisisbedden/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20230115+skipr+weekly+nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1789865X8E0EACAC628B457894B30F4E07699140YI4

Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen: https://www.skipr.nl/nieuws/pggm-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-zijn-het-meest-bevlogen/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20221225%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1758243X5C31BC6DB8574C47A1820507E707520EYI4

Neem mantelzorg voor één dag per week op in alle cao’s: https://www.skipr.nl/nieuws/trudy-prins-neem-mantelzorg-voor-een-dag-per-week-op-in-alle-caos/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20230101%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1766899X3BB23DC686544B6A890220EE31DB3DB0YI4

Rijkste Nederlanders kwarteeuw langer gezond dan armste: https://www.skipr.nl/nieuws/rijkste-nederlanders-kwarteeuw-langer-gezond-dan-armste/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20221225%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1758243X5C31BC6DB8574C47A1820507E707520EYI4

VWS komt met vijf maatregelen voor cultuursensitieve zorg: https://www.skipr.nl/nieuws/vws-komt-met-vijf-maatregelen-voor-cultuursensitieve-zorg/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20230108%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1777473X367042B5C3CE4B05A0377A895F1E661DYI4