Opbrengsten Symposia ‘casemanagement bij dementie’

Hoe mooi om hierop terug te kijken:

2 Symposia voor totaal zo’n 200 praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en professionals uit ziekenhuis en welzijn.

Met workshops, door deskundige collega’s uit onze eigen regio, gericht op het verbeteren van de regionale netwerksamenwerking én workshops ter deskundigheidsbevordering, zoals mantelzorgondersteuning, ouderenmishandeling, proactieve zorgplanning en de sociale benadering.

 

Met tijd om bij te praten en te netwerken met je collega’s, om in de huid van iemand met dementie te kruipen middels de VR-bril van Alzheimer Nederland, en om samen het nieuwe zorgprogramma ‘casemanagement bij dementie’ handen en voeten te geven in de praktijk.

 

Met een mooie afsluiting door (1e keer:) Hugo Borst en (2e keer:) Adelheid Roosen, die vertelden over hun ervaringen met een ouder met dementie en een oproep deden aan die professionals om assertief te zijn naar hun werkgever toe m.b.t. hun visie, mogelijkheden en grenzen én om te zijn als Alice in Wonderland in de omgang met hun clienten.

Samen werken we aan goede dementiezorg in onze regio!