Wachtlijst casemanagement dementie per 1 oktober 2023

De afgelopen 3 maanden is de wachtlijst iets toegenomen in ons Netwerk Dementie. Hoewel de wachtlijsten in regio Boxtel en Den Bosch grotendeels zijn weggewerkt, is de wachtlijst in de Bommelerwaard helaas toegenomen.

Er is een nieuwe casemanager dementie aangenomen die in de Bommelerwaard zal gaan werken, dus begin volgend jaar zullen deze wachtenden door haar worden opgestart.

Totaal begeleidden de casemanagers (dementie) in onze regio per 1 oktober 1090 mensen met dementie en hun naasten.

Er staan totaal 29 mensen op de wachtlijst, waarvan 2 mensen al langer dan 6 weken wachten op een casemanager.