Wachtlijst voor casemanagement dementie per januari 2023

In onze regio worden op dit moment 968 mensen met dementie en hun naasten begeleid door een casemanager dementie.

Helaas zijn er ook nog 42 mensen wachtend tot deze ondersteuning kan worden opgestart.

Zo’n 29 mensen wachten hier langer dan 6 weken op.

Afgelopen jaar was de wachttijd het langst in regio Boxtel, maar dit is verschoven naar (delen van) Den Bosch.

We zijn op zoek naar oorzaken en mogelijke oplossingen voor deze wachtlijsten.

We vragen om uw begrip, hoe lastig dat ook kan zijn.