Wachtlijst voor casemanagement dementie?

4 keer per jaar informeren we u over een eventuele wachtlijst voor casemanagement dementie.

Begin 2021 was er op een paar plekken in de regio van ons Netwerk Dementie inderdaad een wachtlijst. Er zijn daarom extra casemanagers dementie aangenomen.

Op 1 oktober 2021 bleek de maximale wachttijd 6 weken te bedragen. Dit betekent dat er bij een nieuwe zorgvraag, binnen 6 weken een eerste contact kan plaatsvinden met een casemanager. Hiermee bevinden we ons binnen de normen die gesteld zijn door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit).

Wachtlijst totaal: 10 cliënten

Wachttijd langer dan 6 weken: 0 cliënten

Aantal cliënten in begeleiding: 919 cliënten

Aantal FTE casemanagers dementie: 16,8

Aantal casemanagers dementie: 27