Wachtlijstgegevens per Q2 2024

We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in het verminderen van onze wachtlijst voor casemanagement dementie.

Dit begint haar vruchten af te werpen.

Op dit moment worden er ongeveer 1100 mensen met dementie en hun naasten begeleid door een casemanager dementie.

Er staan 5 mensen op de wachtlijst, die wel meerdere weken wachten tot de casemanager plek heeft.

Dit betekent dat de wachtlijst in Boxtel en de Bommelerwaard is opgelost!

 

De casemanagers dementie hebben het allemaal druk, met een volle agenda.

Hierdoor kunnen er kortdurend kleine wachtlijsten ontstaan her en der.

We streven ernaar iedereen de zorg en begeleiding te bieden wanneer hij/zij dit nodig heeft,

en we vragen om uw begrip als u hier toch enkele weken op moet wachten.