Wachtlijstinformatie per juli 2022

4 keer per jaar informeren we u over de eventuele wachtlijsten voor casemanagement dementie in onze regio.

Iets meer dan 1000 mensen met dementie en hun naasten krijgen ondersteuning van een casemanager dementie in ons Netwerk Dementie. Dit is een stijging van bijna 100 mensen, sinds oktober 2021! Hoewel we het heel fijn vinden dat zoveel mensen deze ondersteuning ontvangen, is dit ook niet verwonderlijk, want het aantal thuiswonende mensen met dementie groeit, en blijft groeien de komende jaren.

Helaas neemt ook de wachtlijst toe. Er staan op dit moment 26 mensen op de wachtlijst, waarvan 10 mensen langer dan 6 weken moeten wachten tot ze een casemanager dementie krijgen toegewezen.

Vooral regio Boxtel blijft een wachtlijst houden, maar in meerdere regio’s is de druk op het casemanagement groot. (Dezelfde druk als elders in de zorg) Hier zijn diverse oorzaken voor, die we helaas niet snel kunnen oplossen. We zoeken naar goede en creatieve oplossingen en vragen om geduld bij eenieder die wachtend is op ondersteuning.