Module kwetsbare ouderen foto

Rol huisarts

De betrokkenheid van de professionele zorg voor mensen met dementie begint vaak bij de huisarts. Deze stelt samen met de persoon met dementie en eventueel zijn/haar mantelzorger de behoefte aan zorg en begeleiding rondom dementie vast. Ook kijkt de huisarts of er een diagnose is of moet worden gesteld.

Een groot aantal huisartsen in de regio werkten samen met specialisten ouderengeneeskunde (SO) vanuit de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorginstellingen. Zij hebben meer kennis van dementie. De huisarts en praktijkondersteuner kunnen de specialist ouderengeneeskunde of andere specialisten (bijvoorbeeld de geriater) op het gebied van dementie vragen voor ondersteuning.