Brain research center

Brain Research Center Den Bosch is een onderzoekscentrum gespecialiseerd in klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere hersenziekten. De missie van het Brain Research Center is ‘alle hersenziekten de wereld uit’. Het Brain Research Center werkt hierin onder meer nauw samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Een nieuw medicijn doorloopt, na de ontwikkeling in het onderzoekslaboratorium, een lang en zorgvuldig proces voordat het op grote schaal aan patiënten wordt voorgeschreven. Een belangrijke stap in dit proces is het onderzoeken van de effecten van het nieuwe medicijn bij patiënten. Hierbij worden de veiligheid en werkzaamheid onderzocht. De Medisch Ethische Toetsingscommissie en de overheid moeten toestemming geven voor medicijnonderzoeken.

Patiënten melden zich op eigen initiatief bij het Brain Research Center of worden doorverwezen door de behandelend arts. Na een kennismaking bepaalt de potentiële deelnemer samen met de medewerkers van het Brain Research Center of deelname mogelijk is en zinvol is.  Deelnemers worden behandeld met het nieuwe medicijn of met een placebo (niet-actief medicijn). Een onderzoek duurt tussen de 6 en 24 maanden. Tijdens het onderzoek worden de deelnemer en zijn of haar mantelzorger ondersteund door het team van specialisten (neuroloog, studiecoördinatoren, onderzoeksartsen en neuropsychologen). Deelname is vaak al mogelijk voordat de diagnose dementie is gesteld.

Link: https://www.brainresearchcenter.nl/

Geriatrisch netwerk Bommelerwaard

In de Bommelerwaard weten huisartsen, Welzijn en casemanagers van het Netwerk Dementie en Buurtzorg elkaar inmiddels goed te vinden. De GGD en gemeente nemen nu het voortouw tot het verbreden naar een multidisciplinair geriatrisch Netwerk, waarin de aanpak van ouderenzorg in de Bommelerwaard wordt afgestemd. Het Netwerk Dementie sluit bij dit overleg aan.

Regionaal Aanmeld Centrum

Tijdens de covid-19 crisis in voorjaar 2020 is er een regionaal aanmeldcentrum opgestart, zodat covid-19 patiënten snel op de juiste plek opgenomen konden worden. Deze samenwerking tussen ziekenhuis en VVT-instellingen is zo goed bevallen, dat de betrokken partijen dit aanmeldcentrum willen doorontwikkelen voor de regio Noordoost Brabant.

Behoeften/doelen van de betrokkenen:

  • De juiste zorg voor de patiënt en cliënt op de juiste plek en op het juiste moment.
  • Structureel betere benutting van beschikbare capaciteit van ELV (eerstelijnsverblijf), GRZ (geriatrische revalidatiezorg) en (acute en chronische) verpleeghuiszorg (Wlz) en (mogelijk) ook acute thuiszorg.
  • Een snellere doorstroom in ziekenhuizen en betere mogelijkheden voor doorverwijzing voor huisartsen.
  • Het optimaal kunnen benutten van specifieke expertise van betrokken partijen.
  • Leren van elkaar om tot betere zorg te komen.
  • Op termijn hogere efficiëntie in de keten, wat tot lagere maatschappelijke kosten kan leiden.

Deltaplan dementie wordt Nationale dementie strategie

De afgelopen 4 jaar heeft het ministerie van VWS een impuls gegeven aan onderzoek en praktijkverbetering bij dementie. Dit landelijke programma eindigt eind 2020. VWS heeft opdracht gegeven tot een vervolg, aan de betrokken partijen en aan Dementie Netwerk Nederland.

Meer info over het Deltaplan dementie

Opbrengsten uit het deelprogramma ‘dementiezorg voor elkaar’ zijn gebundeld in kennisdossiers.